Wszystkie zdefiniowane poniżej terminy mają znaczenie określone w naszym regulaminie.

Zobacz regulamin.

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób informacje o Tobie są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez Twój dostęp lub korzystanie z tej Witryny lub w inny sposób w wyniku Twoich interakcji z nami. Odwiedzając tę ​​Witrynę bezpośrednio lub za pośrednictwem innej witryny, akceptujesz warunki niniejszej Polityki. Niniejsza Polityka dotyczy tej Witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani praktyki dotyczące prywatności w żadnej nieobsługiwanej przez nas witrynie internetowej, do której prowadzi ta witryna lub która zawiera łącza do tej witryny.

Szanujemy prywatność dzieci. Nie zbieramy świadomie ani celowo danych osobowych od dzieci poniżej 13. roku życia. W innym miejscu na Stronie oświadczasz i gwarantujesz, że masz 18 lat lub korzystasz z Witryny pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Jeśli masz mniej niż 13 lat, nie przesyłaj nam żadnych danych osobowych i korzystaj z pomocy rodzica lub opiekuna.

Zbieranie informacji

W tej Witrynie zbieramy informacje od Ciebie na kilka różnych sposobów.

Rejestracja i zamawianie

Przed skorzystaniem z niektórych części tej Witryny lub zamówieniem produktów może być wymagane wypełnienie formularza rejestracyjnego online. Podczas rejestracji zostaniesz poproszony o podanie nam pewnych danych osobowych, w tym między innymi imienia i nazwiska, adresu (ów) wysyłkowego i rozliczeniowego, numeru telefonu, adresu e-mail, płci i numeru karty kredytowej. Ponadto możemy również poprosić Cię o podanie kraju zamieszkania i / lub kraju działania Twojej organizacji, abyśmy mogli przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji. Tego rodzaju dane osobowe są wykorzystywane do celów rozliczeniowych, realizacji zamówień, komunikowania się z Tobą w sprawie zamówienia i Witryn oraz do wewnętrznych celów marketingowych. Jeśli napotkamy problem podczas realizacji zamówienia, Twoje dane osobowe mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Tobą.

Informacje, które zbieramy automatycznie

Możemy również automatycznie zbierać informacje o Tobie, gdy uzyskujesz dostęp do Witryny lub korzystasz z niej lub przeprowadzasz z nami transakcje biznesowe, w tym:

  • Informacje o transakcji: Kiedy kupujesz lub zwracasz produkt, zbieramy informacje o transakcji, takie jak szczegóły produktu, cena zakupu oraz data i lokalizacja transakcji.
  • Informacje dziennika: Uzyskujemy informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszych witryn internetowych, w tym o rodzaju używanej przeglądarki, czasach dostępu, przeglądanych stronach, Twoim adresie IP i stronie, którą odwiedziłeś przed przejściem do tej witryny.
  • Informacje o urządzeniu: Zbieramy informacje o komputerze lub urządzeniu mobilnym, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszych Usług, takie jak model sprzętu, system operacyjny i wersja, unikalne identyfikatory urządzeń, informacje o sieci komórkowej i zachowania związane z przeglądaniem.
  • Informacje o lokalizacji: możemy zbierać informacje o dokładnej lokalizacji Twojego urządzenia, jeśli wyrazisz zgodę na zbieranie tych informacji. Możemy również zbierać informacje o Twojej przybliżonej lokalizacji za każdym razem, gdy wchodzisz na tę Witrynę.
  • Informacje zbierane przez pliki cookie i inne technologie śledzenia: Możemy używać plików cookie, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i innych technologii śledzenia, aby zbierać informacje o Tobie i Twoich interakcjach z tą Witryną, w tym informacje o Twoim zachowaniu podczas przeglądania, zachowaniach zakupowych i innym zaangażowaniu w Usługi. Używamy tych informacji na co najmniej jeden ze sposobów opisanych w sekcji „Wykorzystywanie informacji” poniżej. Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie, ale zazwyczaj można zmienić ustawienia przeglądarki, aby usunąć lub odrzucić pliki cookie.

Informacje, które zbieramy z innych źródeł

Możemy również otrzymywać informacje o Tobie z innych źródeł i łączyć je lub łączyć z informacjami, które posiadamy o Tobie. Na przykład możemy zbierać dane demograficzne i informacje o zmianie adresu ze źródeł stron trzecich oraz informacje z platform mediów społecznościowych stron trzecich (takich jak Facebook), jeśli logujesz się do tej Witryny przy użyciu poświadczeń konta w mediach społecznościowych lub jeśli wprowadzasz określone treści i informacje dostępne publicznie, takie jak zdjęcia, filmy i informacje profilowe.

Wykorzystywanie i ujawnianie informacji

Wewnętrzny użytek

Używamy Twoich danych osobowych, aby przetworzyć Twoje zamówienie i zapewnić obsługę klienta. Możemy wewnętrznie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ulepszenia zawartości i układu tej Witryny, poprawy zasięgu i naszych własnych działań marketingowych (w tym marketingu naszych usług i produktów) oraz w celu ustalenia ogólnych informacji rynkowych o odwiedzających tę Witrynę.

Komunikacja z Tobą

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do komunikowania się z Tobą w sprawie tej Witryny oraz Twoich zamówień i dostaw. Możemy również wysłać Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem, kiedy zarejestrujesz się u nas. W rzadkich przypadkach, gdy jest to konieczne (na przykład, jeśli musimy tymczasowo zawiesić naszą usługę w celu konserwacji), możemy wysłać Ci powiadomienie dotyczące usługi. Możesz również podać swój adres e-mail z powodów, takich jak rejestracja w konkursie lub loterie lub aby zapisać się na biuletyny e-mailowe i oferty specjalne. Jeśli podasz swój adres e-mail, wykorzystamy go, aby dostarczyć Ci informacje. Zawsze pozwalamy Ci zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować z przyszłych e-maili. Ponieważ musimy komunikować się z Tobą w sprawie zamówień, które zdecydujesz się złożyć, nie możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail związanych z Twoimi zamówieniami.

Zastosowanie zewnętrzne

Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, nie sprzedajemy, nie wynajmujemy, nie handlujemy, nie udzielamy licencji ani w żaden inny sposób nie ujawniamy nikomu Twoich konkretnych danych osobowych ani informacji finansowych.

Możemy ujawniać informacje stronom trzecim, które wykonują określone funkcje w naszym imieniu. Jednak ujawnimy tylko te informacje, które są im niezbędne do świadczenia usług.

Musimy podać numer Twojej karty kredytowej firmom świadczącym usługi finansowe, takim jak podmioty obsługujące karty kredytowe i wydawcy, zgodnie z wymogami przetwarzania Twoich zamówień. Będziemy stosować standardowe w branży środki bezpieczeństwa, w tym szyfrowanie danych, podczas udostępniania numeru karty kredytowej innym osobom.

Możemy ujawniać dane osobowe lub informacje finansowe w odpowiedzi na żądania funkcjonariuszy organów ścigania prowadzących dochodzenia; wezwania; orzeczenie sądowe; lub jeśli prawo wymaga od nas ujawnienia takich informacji. Udostępnimy również dane osobowe, jeśli ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw, egzekwowania naszych Warunków lub innych umów lub w celu ochrony nas lub innych osób. Na przykład możemy udostępniać informacje, aby zmniejszyć ryzyko oszustwa lub jeśli ktoś używa lub próbuje korzystać z tej witryny z powodów niezgodnych z prawem lub w celu popełnienia oszustwa.

Chociaż nie będziemy sprzedawać (ani wymieniać ani wynajmować) danych osobowych innym firmom w ramach naszej zwykłej działalności. Jest jednak możliwe, że przejmiemy lub połączymy się z inną firmą lub zostaniemy przejęci przez inną firmę lub możemy zbyć część lub całość naszych aktywów. W takim przypadku Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innej firmie, ale takie ujawnienie będzie podlegać obowiązującej Polityce prywatności.

Możemy udostępniać informacje nieosobowe (takie jak liczba codziennych odwiedzających daną stronę internetową lub wielkość zamówienia złożonego w określonym dniu) stronom trzecim, takim jak partnerzy reklamowi. Informacje te nie umożliwiają bezpośredniej identyfikacji użytkownika ani użytkownika.

Ochrona danych

Podejmujemy uzasadnione środki, w tym zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne, aby chronić informacje o Tobie przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

Rezygnacja / korekty

Na Twoje żądanie (a) poprawimy lub zaktualizujemy Twoje dane osobowe; (b) przestać wysyłać wiadomości e-mail na swój adres e-mail; i / lub (c) wyłączyć swoje konto, aby zapobiec przyszłym zakupom za jego pośrednictwem. Możesz złożyć te prośby, wysyłając nam wiadomość e-mail na stronie kontaktowej.

Nie wysyłaj e-mailem numeru karty kredytowej ani innych poufnych informacji.

Wykorzystywanie i ujawnianie zbiorów offline

Możemy również zbierać informacje offline. Wszelkie informacje zebrane offline będziemy traktować w sposób zgodny z niniejszą Polityką. Jednym z przykładów jest telefon do nas w celu złożenia zamówienia lub zadawania pytań. Gdy ktoś zadzwoni, poprosimy tylko o dane osobowe, których potrzebujemy do złożenia zamówienia lub udzielenia odpowiedzi na pytanie. Kiedy będziemy potrzebować przechowywać informacje (takie jak informacje o zamówieniu), wprowadzimy je do naszej bazy danych.

Aktualizacje niniejszej Polityki

Jeśli zmienimy lub zaktualizujemy niniejszą Politykę prywatności, będziemy publikować zmiany i aktualizacje w Witrynie, abyś zawsze wiedział, jakie informacje zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki, aby wiedzieć, czy Polityka Prywatności została zmieniona lub zaktualizowana. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki, skontaktuj się z nami na stronie kontaktowej.